ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ[.GR] (DOMAIN NAME)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της ΕΕΤΤ με αριθμό 268/73
(Φ.Ε.Κ 1671/31-12-2002) και των σχετικών Νόμων.


Παρακαλώ επιλέξτε
Ιδιώτης εταιρεία
Η συμπλήρωση των πεδίων με * είναι υποχρεωτική